Forside

 

 

 

 

Adelgade 102 A

8660 Skanderborg

Tlf.: 23 71 33 34

E-mail: advokat@thomaskelstrup.dk

Web: www.thomaskelstrup.dk

Thomas Kelstrup

Benificeret advokat - Møderet for Landsret

Efter at have været almen praktiserende advokat siden 1980 har jeg nu valgt kun at beskæftige mig med straffesager og øvrige beneficerede sager, som altid har haft min store interesse og som jeg har mange års erfaring med.

 

 

Sigtet

 

HVAD SKAL DU GØRE, HVIS DU BLIVER SIGTET?

 

Hvis du bliver sigtet for en forbrydelse, vil politiet foretage en afhøring af dig. Det er vigtigt for dig at vide, at du ikke har pligt til at udtale dig til politiet og den første afhøring af dig kan nemt blive afgørende for den senere retssag. Lad din forsvarer gennemgå politiets materialet først og derefter rådgive dig om du skal udtale dig eller ej.

 

Kontakt derfor en forsvarsadvokat inden du udtaler dig. Forsvarsadvokaten vil bistå dig under afhøring og under retssagen.

 

Jeg sørger for at du er i gode hænder under hele forløbet, fra den første afhøring hos politiet til retssagen er slut.

 

Jeg bistår dig også med hjælp under en eventuel afsoning, hvor der kan være problemer med kontakt til kommunen, betaling af husleje, m.v.

 

Forurettet

 

ER DU OFFER FOR EN FORBRYDELSE?

 

Hvis du har været offer for en forbrydelse, f. eks vold, har du ofte ret til at få beskikket en advokat.

 

Det koster dig ikke noget, da salæret betales af det offentlige.

 

Advokaten bistår dig med at opgøre dit eventuelle erstatningskrav og støtter dig under retssagen.

Thomas Kelstrup beskæftiger sig bl.a. med følgende områder:

 

En beneficeret advokat er en advokat, der af Justitsministeriet er udpeget til at kunne blive beskikket som forsvarer og bistands-advokat i straffesager og til at føre civile sager for personer, der har fået bevilget fri proces.

 

Sådanne sager kan f. eks være forældremyndighedssager og tvangs-fjernelsessager.