INFO

 

 

 

 

Adelgade 102 A

8660 Skanderborg

Tlf.: 23 71 33 34

E-mail: advokat@thomaskelstrup.dk

Web: www.thomaskelstrup.dk

Om firmaet

Advokatfirmaet Kelstrup er beliggende Adelgade 102 A, Skanderborg

 

Jeg kan kontaktes på tlf. 23 71 33 34 eller mail advokat@thomaskelstrup.dk

 

Mit CVR nr. er 28240945

 

Firmaet er et enkeltmandsfirma.

 

Bankforbindelse er Danske Bank, Skanderborg

 

I tilfælde af bankens konkurs vil indskyderen få dækning i henhold til garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker indskyders midler op til et beløb på € 100.000,-. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene måtte stå på flere forskellige konti, herunder såvel klientkonto som egne konti

 

Jeg er beskikket som beneficeret advokat af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

 

Advokatansvarsforsikring er tegnet i Codan og dækker al den advokatvirksomhed, som jeg udøver.

 

Jeg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns – og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Som kan findes på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af tvist om salær, opkrævet at mit firma, kan der indgives klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K www.advokatnaevnet.dk